အေၾကာင္းအရာ: 

ထေရဇာရဲ႕ယံုၾကည္ခ်က္ေပ့ါေလ .. လူတိုင္းမွာေပါ့ ပရဟိတ စိတ္ေလးေတြ ရွိတတ္ၾကတယ္..အဲ့မွာမွ အတၱနဲ႔ပရ ေပ့ါေနာ္..တခ်ိဳ႕ေတြက အတၱနဲ႔ယွဥ္လာတဲ့ အခါမွာ ထုတ္မသံုးျဖစ္လိုက္ဘူး ...