အေၾကာင္းအရာ: 

ျခံထဲက လြတ္လာတဲ့ ေကာင္ေတြဆိုလည္း နည္းမ်ိဳးစံု နဲ႔ ႐ိုက္သတ္ပစ္ၾကတယ္ ေခြးျခံ အလုပ္သမားေတြက ကၽြန္မသိရင္ စိတ္မေကာင္းျဖစ္မွာဆိုးလို႔ မေျပာၾကဘူး ဒါေပမယ့္ အေကာင္းေရ စစ္လိုက္တာနဲ႔ ကၽြန္မသိတယ္..