အေၾကာင္းအရာ: 

အစ္မကလည္း ငါ့အေဖမွာ အကယ္ဒမီ သ႐ုပ္ေဆာင္သမီးတစ္ေယာက္႐ွိတယ္ဆိုျပီး အျမဲဂုဏ္ယူေနရေအာင္ ျဖစ္ေစခ်င္တယ္