အေၾကာင္းအရာ: 

အစ္မအေဖဆီက ရတဲ႔ပညာ၊သြန္သင္မႈေတြက အစ္မအတြက္ အားျဖစ္ေစခဲ့တယ္ အစ္မရဲ႔ အနုပညာေလာကမွာ ဘာအေရးအၾကီးဆံုးလဲဆိုရင္ အကယ္ဒမီလိုခ်င္လို႔ အဲ့စိတ္နဲ႔ၾကိဳးစားလာတာပါ