အေၾကာင္းအရာ: 

ခ်စ္သုေ၀ = " ထေရဇာတို႔နိုင္ငံမွာက ပညာတတ္ေတြကို Keep မလုပ္ထားနိုင္ၾကဘူး ပညာတတ္ေတြကို ဆံုး႐ွံဳးသင့္သေလာက္ဆံုး႐ွံုးခဲ့ရတယ္ .. "