အေၾကာင္းအရာ: 

ကၽြန္ေတာ္တို႔ကိုလည္း နမူနာစံျပ အေနနဲ႔ မင္းတို႔လည္းမင္းတို႔ေနရာမွာ မင္းတို႔တာ၀န္မယူနိုင္ေတာ့ရင္ လႊဲေပးရမယ္လို႔ေျပာခဲ့သလိုပဲ အရမ္းခ်စ္ဖို႔ေကာင္းတယ္ အင္မတန္နွလံုးသားလွတဲ့ အင္မတန္ သတၱိေကာင္းတဲ့ သူေတြပါ အဲ႔လိုလူေတြကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ရင္ထဲမွာ ဘယ္ေတာ့မွ မေမ့ဘူး အျမဲတမ္း႐ွိေနတယ္