အေၾကာင္းအရာ: 

-ေတးသံရွင္ ပိုပိုရဲ႕ေမြးေန႔အလွဴမဂၤလာ အခမ္းအနားျမင္ကြင္း