အေၾကာင္းအရာ: 

- "Phantom Entertainment မွ ကန္ေတာ္ၾကီး ေမွ်ာ္စင္ကြ်န္းတြင္ (ပထမဆံုး)က်င္းပျပဳလုပ္မည့္ First Step ေဖ်ာ္ေျဖပြဲအတြက္စာနယ္ဇင္းမိတ္ဆက္ပြဲ"
- ေတးသံရွင္ မေနာရဲ႕ "အဆင္ေျပတဲ့ေန႔" အမည္ရွိေတးစီးရီးအယ္လ္ဘမ္ စာနယ္ဇင္းမိတ္ဆက္ပြဲအခမ္းအနား