အေၾကာင္းအရာ: 

- "တည္ေဆာက္စို႔" အမည္ရွိေတးစီးရီး Audio/CD အေခြထြက္ရွိျခင္းစာနယ္ဇင္းမိတ္ဆက္ပြဲ
- "ဓာတ္ပံုသိန္းေဇာ္၀င္းရိုက္ကူးေသာ Fashion Magazine ရဲ႕ Make-Up က႑အတြက္ Model ခင္သဇင္၊Alice- Ong တို႔နွင့္ ရိုက္ကူးေနမႈမ်ား"