အေၾကာင္းအရာ: 

- "ဒါရုိက္တာ ေဇပါရိုက္ကူးေသာ "" ခါးေတာင္းက်ိဳက္မိန္းမနဲ႔ ေတာင္ရွည္၀တ္မင္းေယာက်္ား"" ဗီဒီယိုဇာတ္ကားမွာသရုပ္ေဆာင္မ်ားအျဖစ္ ျဖိဳးေငြစိုး၊ေနေဒြး၊၀င့္ယမႈံလိႈင္၊ဆင္မ ပါ၀င္ေသာဇာတ္ကားရိုက္ကူးေနမႈ"
-"Info -9 ဗီဒီယိုထုတ္လုပ္ျဖန္႔ခ်ီေရးမွ ေမလ ၂၄ ရက္ေန႔မွာ ""အျဖဴေရာင္၀ိညာဥ္အပိုင္းအစမ်ား""အမည္
ရွိဗီဒီယိုဇာတ္ကား ဒါရိုက္တာျပည္ဟိန္းသီဟ၊ သရုပ္ေဆာင္ ေဇရဲထက္၊၀တ္မႈံေရႊရည္၊မိုးခမ္း၊အုန္းသီးဟားတစ္သိုက္"