အေၾကာင္းအရာ: 

-ေတးသံရွင္ သားသားရဲ႕ "မိန္းမနိုင္နည္း" ေတးအယ္လ္ဘမ္ Audio/CD Promotion ပြဲအခမ္းအနား
-လတ္တေလာအနုပညာရွင္မ်ားရဲ႕သူတို႔ဘာလုပ္ေနလဲ