အေၾကာင္းအရာ: 

- "ဂီတေမာင္ႏွမမ်ားပရဟိတအဖဲြ႕" ကေနက်င္းပတဲ့ရန္ပံုေငြဂီတေဖ်ာ္ေျဖပဲြပံုရိပ္မ်ား
- ဥာဏ္ႀကီးရွင္မဂၢဇင္းမွတင္ဆက္သည့္ 'ကေလးတုိ႔ကမာၻကုိေခ်ာင္းႀကည့္ျခင္း'