အေၾကာင္းအရာ: 

-"တစ္ေယာက္တစ္မ်ဳိး" လုိ႔အမည္ေပးထားတဲ့ ေတဇ ရဲ႕ေတးစီးရီးသစ္အေၾကာင္းျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ Promotion ပဲြ
- အႏုပညာရွင္တစ္ဦးျဖစ္တဲ့ ဆန္းသစ္လ ရဲ႕ (ေခြသစ္အတြက္ဘာေတြလုပ္ၿပီးၿပီလဲ) Hit Interview က႑