အေၾကာင္းအရာ: 

လာမယ့္ဇူလုိင္လ(၃)ရက္ေန႔မွာ ထုတ္လႊင့္ျပသေတာ့မယ့္ Forever Blossom ကေန႐ုိက္ကူးထားတဲ့ Music Live Tonight အစီအစဥ္႐ုိက္ကူးေနမႈမ်ား