အေၾကာင္းအရာ: 

- "ေလာကနတ္ပန္းခ်ီခန္းမမွာက်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့တ့ဲ Soe Hnin Aung (SNA)2nd Solo Show ပဲြ"
- "ေတးသံရွင္သစ္မ်ားျဖစ္ၾကတဲ့ ခ်စ္ကုိ၊၀ူေပါက္ တုိ႔ရဲ႕ ""ေႏြတစ္ညႏွင့္အလြမ္းငွက္တစ္ေကာင္"" Audio CD စာနယ္ဇင္းမိတ္ဆက္ပဲြ"မွ အေၾကာင္းအရာမ်ားb