အေၾကာင္းအရာ: 

- ဒါ႐ုိက္တာဂ်ဳိး ႐ုိက္ကူးပံုေဖာ္ထားတဲ့ "အခ်စ္၏အဆိပ္" ဗီဒီယုိဇာတ္ကား႐ုိက္ကြင္းမွာအကယ္ဒမီမင္းဦး၊ဇဲြႏိုင္၀င္း၊နန္းဆုဦးတုိ႔နဲ႔႐ုိက္ကူးခဲ့မႈမ်ား
- ဗီဒီယုိ Preview က႑မွာ "Info 9 ထုတ္လုပ္ေရးကေနဇူလုိင္လ(၁)ရက္ေန႔ယေန႔မွာျဖန္႔ခ်ီသြားမယ့္ ""ရင္ထဲမွာေနၾကာေတြပြင့္ေန"" ဗီဒီယုိဇာတ္ကားအေၾကာင္း