အေၾကာင္းအရာ: 

ဇူလုိင္လ(၄)ရက္ေန႔ကေျမာက္ဥကၠလာပေဆး႐ုံမွာေမြးေန႔အလွဴျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ ေတးသံရွင္ ဟဲေလး ရဲ႕ေမြးေန႔အလွဳဴျမင္ကြင္းမ်ား
ဒါ႐ုိက္တာေအာင္ျမတ္႐ုိက္ကူးမည့္ "မေန႔ကျဖစ္သည္" အမည္ရွိ Mini Series အတြက္ Myanmar Events Park မွာျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့သ႐ုပ္ေဆာင္ေရြးခ်ယ္မႈျပဳလုပ္ခဲ့မႈမ်ား