အေၾကာင္းအရာ: 

"ဇူလုိင္လ(၂)ရက္ေန႔ကေန(၁၀)ရက္ေန႔အထိ Think Art Gallery မွာက်င္းပျပဳလုပ္သြားမယ့္ 
Think to Think Art Exhibition ပန္းခ်ီျပပဲြ"
ေနာက္ဆံုး Hit Interview က႑မွာအႏုပညာသက္တမ္းၾကာျမင့္လာၿပီျဖစ္ၿပီး ဇာတ္ေကာင္စ႐ုိက္မ်ားစြာကုိသ႐ုပ္ေဆာင္လာခဲ့တဲ့ "အကယ္ဒမီခုိင္သင္းၾကည္
(ေဖ့ဘြက္႐ြာ႐ုပ္ရွင္ကားႀကီးမွာအ၀တ္အစားပံုစံေတြနဲ႔ပရိသတ္မ်ားအားေပးမႈရရွိခဲ့တဲ့ခံစားခ်က္)
"