အေၾကာင္းအရာ: 

**ေတးသံရွင္၀ိုင္းေလးရဲ႕ Wyne Lay Selfie DVD Karaoke Album ထြက္ရွိရန္အတြက္ Coming Soon ႐ုိက္ကူးခဲ့မႈအခ်ဳိ႕ ျဖစ္ၿပီး သီခ်င္း(၁၂)ပုဒ္ပါ၀င္တဲ့ DVD ျဖစ္ကာ Forever BEC Tero ကဦးစီးၿပီးထုတ္လုပ္သြားမွာျဖစ္တဲ့အေၾကာင္း
** သ႐ုပ္ေဆာင္၅၃ဦး၊ဒါ႐ုိက္တာ၃၆ဦးတက္ေရာက္ေနတဲ့ျမန္မာႏုိင္ငံ႐ုပ္ရွင္အစည္းအ႐ုံးမွာဖြင့္လွစ္သင္ၾကားသြားမယ့္ ၁/၂၀၁၆ သ႐ုပ္ေဆာင္ႏွင့္ဒါ႐ုိက္တာသင္တန္းဖြင့္ပဲြအခမ္းအနား