အေၾကာင္းအရာ: 

-"ပန္းခ်ီဆရာ "၀လံုး" ရဲ႕(၄)ႀကိမ္ေျမာက္တစ္ကုိယ္ေတာ္ျပပဲြအျဖစ္ေလာကနတ္ပန္းခ်ီခန္းမွာက်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့
The Legend of Happiness 4th Solo Show"
-သူတုိ႔အျမင္ ဆုိတဲ့က႑မွာ "ဒါ႐ုိက္တာဂ်ဳိး အကယ္ဒမီေျပတီဦး
အကယ္ဒမီမင္းဦး" တုိ႔က ျမန္မာႏုိင္ငံတ၀ွမ္း မွာ ႐ုပ္ရွင္႐ုံ ၁၀၀ တည္ေဆာက္မည့္အေပၚ
နဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေျပာၾကားထားမႈ