အေၾကာင္းအရာ: 

အစ္မတို႔ ငယ္ဘ၀က လား႐ွိဳးမွာေနၾကတာ အစ္မတို႔ညီအစ္ကိုေမာင္နွစ္မ (၇) ေယာက္႐ွိတယ္ အေဖကလက္သမားလုပ္တယ္ အေမကေကာက္ညွင္းေပါင္း အေၾကာ္ေရာင္းျပီး သားသမီး (၇) ေယာက္ကို လုပ္ေကၽြးတယ္ အစ္မတို႔ေမာင္နွစ္မေတြကလည္း အေဖနဲ႔အေမ အလုပ္လုပ္တာနဲ႔ မျပည့္စံုေတာ့ အစ္မတို႔တတ္နိုင္သေလာက္ အေဖနဲ႔အေမကို ၀ိုင္းကူခဲ့ၾကတယ္ အစ္မက မနက္ပိုင္းေက်ာင္းမသြားခင္ အေမ႔ကို ေကာက္ညွင္းေပါင္း၀ိုင္းကူ ေရာင္းေပးတယ္ ..