အေၾကာင္းအရာ: 

ေဒၚမိမိခိုင္ 
 " ခံစားခ်က္ကိုေျပာရမယ္ဆိုရင္ မသန္စြမ္းကေလးေတြနဲ႔ သင္ၾကားေပးတဲ့ဆရာ၊ဆရာမေတြအားလံုးပါ၀င္ပါတယ္ မိဘေတြခံစားခ်က္ ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းေတြရဲ႔ ခံစားခ်က္ေတြေျပာရမယ္ဆိုရင္ေတာ့မ်ားျပားပါတယ္ ဘာလဲေမြးလဲ သားေယာက်္ားေလးဆိုေတာ့၀မ္းသာပါတယ္ ဒါေပမယ့္ ေမြးေနတဲ့အခ်ိန္မွာပဲ သားေလးဟာပံုမွန္ထက္ ဘာျဖစ္လာလဲဆိုေတာ့ ၀မ္းမသြားဘူး၊မ်က္ခံုးေလးကေ၀းတယ္၊နားေလးမွာ အတြန္႔ေလးနွစ္တြန္႕ပါတယ္၊နွာျပားတယ္.. "