အေၾကာင္းအရာ: 

-အႏုပညာရွင္အခ်ဳိ႕ရဲ႕သူတုိ႔ဘာလုပ္ေနလဲ
-ေနာက္ဆံုး ႐ုိက္ကြင္းေပၚကျမင္ကြင္းမ်ားမွာ ဒါ႐ုိက္တာကုိေဇာ္(အ႐ုဏ္ဦး) ရဲ႕ ဇြတ္က်ား အမည္ရွိ႐ုပ္ရွင္႐ုိက္ကြင္းမွာဘယ္သူေတြနဲ႔ဘယ္လုိပံုေဖာ္႐ုိက္ကူးေနလဲဆုိ တာေတြကုိၾကည့္႐ႈခံစားၾကရမွာပဲျဖစ္ပါတယ္။