အေၾကာင္းအရာ: 

*ဗီဒီယုိေလာကမွာေရာဘယ္လုိေျပာင္းလဲမႈေတြျဖစ္မယ္ထင္လဲ
သဥၹာႏြယ္၀င္း၊ဒါ႐ုိက္တာေနပုိင္

*ဓါတ္ပံု Kan Su Ho နဲ႔ ၀ါဆုိျမင့္ေအာင္(မုိ႔မုိ႔ျမင့္ေအာင္တူမ)တုိ႔ "ရတီမဂၢဇင္းအတြက္ Photos Making ႐ုိက္ကြင္းမွပံုရိပ္မ်ား

*အႏုပညာရွင္အခ်ဳိ႕ရဲ႕ "သူတုိ႔ဘာလုပ္ေနလဲ"