အေၾကာင္းအရာ: 

- ေတးသံရွင္သစ္ ေဌးလင္း ရဲ႕ "ကေလးပန္းခ်ီ" အမည္ရွိေတးစီးရီးသစ္မိတ္ဆက္ပြဲ