အေၾကာင္းအရာ: 

"ျမန္မာႏုိင္ငံ႐ုပ္ရွင္အစည္းအ႐ုံးမွာ ဒါ႐ုိက္တာေနပုိင္ မွ ေဇရဲထက္၊စံရတီမုိးျမင့္တုိ႔နဲ႔""ေတာက္ေတာက္ေၾကာ္""ဗီဒီယုိဇာတ္ကား႐ုိက္ကြင္းေပၚမွျမင္ကြင္းမ်ား"