အေၾကာင္းအရာ: 

-အႏုပညာရွင္အခ်ဳိ႕ရဲ႕ သူတုိ႔ဘာလုပ္ေနလဲ
-"အိမ္မက္ဆံုရာၿပိဳင္ပဲြကုိ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ၿပီး ပရိသတ္မ်ားရဲ႕အားေပးမႈကုိရရွိခဲ့သူ ေတးသံရွင္ သားဂန္း နဲ႔ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းထားမႈမ်ား"