အေၾကာင္းအရာ: 

- Scion 4th Art Exhibition(Group Show) 
- ဇူလုိင္လ(၂၁)ရက္ေန႔ကေန(၂၄)ရက္ေန႔အထိက်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ ေခတ္ၿပိဳင္႐ုိးရာဟန္ပန္းခ်ီျပပဲြ
- ဒါ႐ုိက္တာေက်ာ္ေဇာလင္း(အေတြးပံုရိပ္)ပံုေဖာ္ထားၿပီး အ႐ုိင္း၊မုိးျပည့္ျပည့္ေမာင္၊ ႏွင့္အႏုပညာရွင္ေပါင္းမ်ားစြာပါ၀င္သ႐ုပ္ေဆာင္ထားတဲ့ "စားတယ္(ကုိတင့္တုိ႔စူပါရပ္