အေၾကာင္းအရာ: 

** I'm 33(Birthday Art Event) Installation Art ပြဲအခမ္းအနား၊ 
** သရုပ္ေဆာင္ဆုပန္ထြာရဲ႕မၾကာခင္ကာလအတြင္း လူ႔ေလာကထဲကို ေရာက္ရွိလာေတာ့မယ့္ သားျဖစ္သူအား ႀကိဳဆိုမႈ အခမ္းအနား