အေၾကာင္းအရာ: 

-ဒါ႐ိုက္တာ ေနပိုင္႐ိုက္ကူးေနတဲ့ "ပြင့္လိုက္တာမအာလို႔" ဇာတ္ကားအား ျမင့္ျမတ္၊ စံရတီမိုးျမင့္ တို႔နဲ႔ ရိုက္ကူးေနမႈShooting Making၊