အေၾကာင္းအရာ: 

*ေတးသံရွင္ ၿငိမ္းဆုသာ ရဲ႕ “ကုန္လြန္ခဲ့ေသာ အခ်စ္ဦး” ေတးအယ္ဘမ္ စာနယ္ဇင္းမိတ္ဆက္ပြဲအခမ္းအနား
*ေတးသံရွင္ ရွမ္းေပါက္ နဲ႔ လူသားတုိ႔ရဲ႕ “ပိုးတုံးလုံးလူသား” ေတးစီးရီးမိတ္ဆက္ပြဲ