အေၾကာင္းအရာ: 

*ဒါရိုက္တာ ညိဳမင္းလြင္ ရိုက္ကူးပုံေဖာ္တဲ့ G String ျမန္မာဗီဒီယုိဇာတ္ကားရိုက္ကူးေနေသာ ျမင္ကြင္းစတာေတြကို စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ ရႈစားၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္