အေၾကာင္းအရာ: 

- ဒါ႐ိုက္တာေအာင္ျမတ္ရိုက္ကူးေနသည့္ ေတးသံရွင္ ေဇရဲ ရဲ႕ MTV Making