အေၾကာင္းအရာ: 

hotographer Kan Su Ho ရုိက္ကူးေနတဲ့ People Magazine ရဲ႕ Photo Shooting Making နဲ႔
Miss Myanmar International 2016 Audition ျမင္ကြင္း