အေၾကာင္းအရာ: 

အဆိုေတာ္ နိုင္းဝမ္း မွ Facebook Page မွပရိသတ္ေတြရဲ႔ ေမးျမန္းမႈေလးေတြကိုျပန္လည္ေျဖၾကားျခင္း