အေၾကာင္းအရာ: 

လွည္းတန္းစင္တာမွာ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ ၀ုိင္းေလးရဲ႕ Sefile DVD ကာရာအုိေက အယ္လ္ဘမ္ Promotion ပြဲအခမ္းအနားအေၾကာင္း