အေၾကာင္းအရာ: 

- ျမန္မာႏုိင္ငံ ေရေဆးအသင္းရဲ႕ ၁၁ ႀကိမ္ေျမာက္ ေရေဆးပန္းခ်ီျပပြဲ
-MODA Magazine ရဲ႕ စက္တင္ဘာလထုတ္ Fashion က႑ အတြက္ Model တင္စႏၵာမ်ိဳး, ေမာ္ရိန္းလုဆန္တို႔ႏွင့္ Photo ရိုက္ကူးေနမႈ Photo Making