အေၾကာင္းအရာ: 

-Myanmar Art Organization Central မွာ က်င္းပျပဳလုပ္တဲ့ Thanlyin 
2016 Art Exhibition ပြဲမွပန္းခ်ီအႏုပညာလက္ရာမ်ား
-သူတို႔ဘာလုပ္ေနလဲ 
-ထက္ထက္ထြန္းရဲ႕ Hit Interview