အေၾကာင္းအရာ: 

- Rap Gunရဲ့ "သူ႔ကြ်န္မခံ အႏုပညာ" Audio CD စာနယ္ဇင္းမိတ္ဆက္ပြဲအခမ္းအနား ၊
- Photographer Kan Su Ho ရုိက္ကူးေနတဲ့ Sunday Journal Cover အတြက္ Model နန္းျမတ္ျဖိဳးသင္းနွင့္ရုိက္ကူးေနမႈ Photo Making