အေၾကာင္းအရာ: 

ေမွာ္ဘီျမိဳ႕နယ္ ႀကိမ္ပိုက္ေက်းရြာ ေရႊမင္း၀ံေက်ာင္းတိုက္ မုခ္ဦးဖြင့္လွစ္ပြဲႏွင့္ ကထိန္သကၤန္းကပ္လွဴပြဲ အခမ္းအနား