အေၾကာင္းအရာ: 

-The Pizza Company ၏ New Year Promotion ကံထူးရွင္ေရြးခ်ယ္ပြဲ

-Nay Lin Aung Finance & Accountancy Academy ၏ ေအာင္ေျမသာစည္ ေက်ာင္းခြဲသစ္ဖြင့္ပြဲ