အေၾကာင္းအရာ: 

"အစ္မ Life က တဆစ္ခ်ိဳး ေျပာင္းလဲသြားတဲ႔အတြက္ အခုအခ်ိန္မွာ အစကေန ျပန္ျပီး ရပ္တည္ရတဲ႔ အခ်ိန္ျဖစ္သြားျပီ..ဘယ္လိုပဲျဖစ္ျဖစ္ အေကာင္းဆံုး ျဖစ္ေအာင္ ၾကိဳးစားသြားမွာပဲ..အစ္မမွာလည္း သမီးေလး တစ္ေယာက္နဲ႔ဆိုေတာ႔ ဘ၀ကို အရႈံးေပးလို႔ မျဖစ္ဘူးေပါ႔"