အေၾကာင္းအရာ: 

"ဟုိမွာက်ေတာ႔ ၀ွီးခ်ဲသမားအတြက္ကို ကားက ေရာက္ျပီဆိုရင္ ကားက တဖက္ကိုႏွိမ္႔ေပးတယ္ ႏွိမ္႔ေပးျပီးရင္ ဒါရိုက္ဘာ တစ္ေယာက္ပဲပါတယ္..အဲဒီဒါရိုက္ဘာက ဆင္းလာတယ္ ေအးေအးေဆးေဆးပဲ ၀ီွးခ်ဲတက္ဖို႔ ဆင္ေျခေလွ်ာအျပားကို ထုတ္ေပးတယ္..ျပီးေတာ႔သမီးတက္တယ္..သမီးနဲ႔တူတူ မွတ္တိုင္တူတူေစာင္႔တဲ႔သူေတြကလည္း သမီးေနာက္ကပဲလိုက္တက္တယ္..သမီးေရွ႔က ဘယ္သူမွေက်ာ္ျပီး မတက္ဘူး" Seg - 1