အေၾကာင္းအရာ: 

" အစ္မလက္ခံထားတဲ႔ မနာလိုျခင္းဆိုတာ ကိုယ္႔ထက္သာေနမွ မနာလို ျဖစ္ရတာ...ကိုယ္က ငါ႔ေလာက္ ဘယ္သူမွမေတာ္ပါဘူး ငါ႔ေလာက္ဘယ္သူမွ မလွပါဘူး ကိုယ္႔စိတ္ကို ျမွင္႔တင္လိုက္တဲ႔ အခ်ိန္မွာ အရာအားလံုးဟာ ျငိမ္းခ်မ္းသြားတယ္" ဆိုုတဲ့ ဒါရိုက္တာ ၀င္းထြန္းထြန္းရဲ႕ ဇနီးျဖစ္သူ မသစ္သစ္ျမင္႔ဆိုင္၏ မိမိကိုယ္ကို စိတ္ဓာတ္ျမွင့္တင္မႈအခ်ဳိ ့ကို  တင္ဆက္ေပးထားပါတယ္။ Seg - 1