အေၾကာင္းအရာ: 

ပညာအရမ္းေတာ္တဲ့ စုပံုခ်စ္ ၊ facebook ေပၚမွာ ႀကိ ုးစားထားတဲ့ သစ္သစ္ျမင့္ဆိုင္ ၊ 2014 ရဲ ့ Let's Talk အစီအစဥ္ေတြထဲကမွ ေနာက္ဆံုးအေနနဲ ့ performance ကို အျပင္းအထန္၀ါသနာႀကီးတဲ့ ျဖ ူျဖ ူေက်ာ္သိန္းတို ့ရဲ ့ အေႀကာင္းေတြရယ္ ၊ ၂၀၁၅ ခုနွစ္မွာ Let's Talk အစီအစဥ္နဲ ့ပတ္သတ္ျပီး ဘယ္လိုေတြ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားမလဲဆိုတဲ့ အရာေတြကို တင္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္။ (Seg - 3)