အေၾကာင္းအရာ: 

ေ၀ဖန္တာကေတာ့ဟုတ္တယ္ အပင္ျမင့္ေလ ေလတိုက္ေလ၊ၿပီးေတာ့ ကိုယ္ကေလးႏွစ္ေယာက္အေမ ဒီ၀တ္စံု၀တ္ၿပီးမွ ပြဲတက္တယ္ဆိုေတာ့ အၾကီးအက်ယ္တစ္ခါထဲ ဂ်ာနယ္ထဲမွာမၿပီးေတာ့ဘူး၊ကိုယ့္က်ေတာ့မွလူေတြကစိတ္၀င္တစားနဲ႕ေျပာတယ္ဆိုေတာ့ ကိုယ္႔အေပၚမွာစိတ္၀င္စားမႈရွိတယ္ေပါ့............... Part A