အေၾကာင္းအရာ: 

လူတစ္ေယာက္ကိုခ်စ္စရာရွိရင္လဲ အရမး္ခ်စ္တယ္၊မုန္းစရာရွိရင္လဲ အရမ္းမုန္းတယ္။ ကိုယ္စဥ္းစားရင္ ပရိသတ္ေနရာကေနစဥ္းစားတယ္ ။ငါသာပရိသတ္ဆိုရင္ ဒီကားကိုၾကည့္မွာလား၊ဒီနာမည္ ၊ဒီ Attraction နဲ႕ၾကည့္မိမွာလား၊အဲဒီေမးခြန္းကိုအျမဲတမ္းျပန္ေမးျဖစ္တယ္။ ကိုယ္သာပရိသတ္ဆိုရင္ ဒါကိုမၾကည့္ဘူးဆုိရင္ ကိုယ္ကလဲသူမ်ားပိုက္ဆံကိုယူၿပီးဒါကို မရုိက္သင့္ဘူး။ကိုယ့္ခံယူခ်က္ကအဲလို......Part-1