အေၾကာင္းအရာ: 

 ဒီဇိုင္နာဆိုတဲ႔အလုပ္က လုပ္ခ်င္တိုင္းလုပ္လို႔ရတဲ႔ အရာလို႔ ကၽြန္ေတာ္မထင္ဘူး ၀ါသနာရွိရမယ္ ေမြးကတည္းကိုက တခုခုရွိရတယ္ .........Seg 3