အေၾကာင္းအရာ: 

တေန႔ေန႔ တခ်ိန္ခ်ိန္မွာ ကၽြန္ေတာ္ဟာ ပိုက္ဆံနဲ႔ ပတ္သက္ျပီး ဒုကၡေရာက္သြားတယ္..ပိုက္ဆံသံုးတာေတြလြန္သြားတယ္..အလိမ္ခံလိုက္ရတာေတြ ျမန္မာျပည္က ျပန္လာတဲ႔အခ်ိန္ ကၽြန္ေတာ္႔လက္ထဲမွာ စကၤာပူေဒၚလာ ၄၀ပဲရွိေတာ႔တယ္...[Part 1 Seg-2]