အေၾကာင္းအရာ: 

ေခြးေတြမ်ားရင္ မ်ားတဲ႔အေလ်ာက္ ကုန္က်စရိတ္က အရမ္းကို မ်ားတယ္..ေခြးေတြရဲ႕ကုန္က်စရိတ္ အလုပ္သမား သံုးေယာက္ကုန္က်စရိတ္၊ ေက်ာက္ကုန္းနဲ႔သံလ်င္နဲ႔ ကူးသန္းတဲ႔ taxi စရိတ္..ေနာက္က်န္တဲ႔စရိတ္ေတြ အမ်ားၾကီးရွိေသးတယ္ အဲဒါအကုန္လံုး ကၽြန္မတစ္ေယာက္တည္းသြားတယ္..လံုး၀အလွဴေငြလ­ည္း လက္မခံဘူးေပါ႔ေနာ္..အစားအစာေတြကိုေတာ႔ လက္ခံပါတယ္..Seg-2